Iskanje

Povabilo

Vse, ki organizirate dogodke ali ste na njih bili, vabimo k sodelovanju pri oblikovanju Šentjanž.si. Svoje prispevke in fotografije pošljete na info@sentjanz.si ali petri.majcen@siol.net in z veseljem jih bomo objavili. Hvala.

FB prijatelji

Plaz Kal sanacija03
Plaz Kal sanacija03
Sanacija plazu na Kalu uspešno zaključena

V teh dneh so se zaključila gradbena dela sanacije plazu na Kalu, ki so potekala v poletnih mesecih.
Plaz na območju ceste Šentjanž–Kal je v letu 2017 povzročil poškodbe, ki so se kljub utrjevanju ceste ob vsakem močnem deževju izražale v posedanju in drsenju materiala s ceste. Občina Sevnica je decembra 2017 s pomočjo nacionalnega sistema za ocenjevanje škode AJDA prijavila nastalo škodo po plazu pristojnemu ministrstvu.
Zaradi obsežnosti plazu in zahtevnih gradbenih posegov je Občina Sevnica uspešno pridobila sredstva za sanacijo s strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč.
Občina Sevnica je uredila vse potrebne postopke priprave projektne dokumentacije in zagotovila izvedbo nadzora pri izvajanju projekta sanacije. Prav tako se je uspešno dogovorila z lastniki mejnih zemljišč za širši poseg v prostor z namenom temeljite in učinkovite sanacije ceste.
Izvedena je bila stabilizacija terena z izvedbo pilotne stene, na robu ceste pod pobočjem je bila vgrajena drenaža in meteorna odvodnja, ki še dodatno preprečuje nabiranje vode na cestišču, ki se bo sedaj iztekala v novo urejeni jarek. Cesta je na novo asfaltirana.
Gradbena dela v pogodbeni vrednosti 309 tisoč evrov je izvedel na razpisu izbrani izvajalec, to je podjetje Pavčnik d.o.o. iz Dola pri Hrastniku. 248 tistoč evrov je za sanacijo namenilo prej omenjeno ministrstvo.
Gradbena dela so potekala skladno s terminskim planom. Cesta je odprta in že v uporabi, kar je pred začetkom novega šolskega leta pomembna novica tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec ali Osnovno šolo Mirana Majcna Šentjanž.
Vir:obcina-sevnica.si

temperatura

Šentjanž

Trenutna temperatura zraka v Šentjanžu

Birna vas

Trenutna temperatura zraka v Birni vasi pri Šentjanžu

Slika v živo

Šentjanž v živo

LOGO I FEEL SLOVENIA

 

logo TZS

 

Logo QRA

Lepote Šentjanža

sentjanz_iz_zraka.jpg

www.sentjanz.si

Copyright © 2020. Vse pravice pridržane.