Iskanje

Povabilo

Vse, ki organizirate dogodke ali ste na njih bili, vabimo k sodelovanju pri oblikovanju Šentjanž.si. Svoje prispevke in fotografije pošljete na info@sentjanz.si ali petri.majcen@siol.net in z veseljem jih bomo objavili. Hvala.

FB prijatelji

1
1
Novo v Hinjah

15. november 2018. Dan namenjen odprtju ceste. Tudi vreme je prispevalo k dobrem razpoloženju. Torej, cesta je odprta in hvaležni smo za to novo pridobitev.
Ureditev te ceste, če se malo pesniško izrazim, ima že dolgo brado, saj smo pred tem že dvakrat hoteli imeti boljšo cesto, pa nismo imeli volje, ali pa se nismo znali dogovoriti. Ker gre v tretje rado, nam je končno uspelo. Torej rečemo lahko, da ta cesta spada med plodove jeseni letošnjega leta. Moram pohvaliti dobro sodelovanje vaščanov, Sveta KS Šentjanž in njihovega predsednika Boštjana Krmelja, ki nam je vlil poguma za akcijo in nam marsikaj koristnega svetoval. Zelo hitro je obljubil financiranje asfaltne prevleke, verjetno je mislil, da tudi tokrat nam ne bo uspelo. Ampak, kot vidite, nam je. Spodnji ustroj ceste, mi pravimo zemeljska dela, je bil strošek nas, vaščanov, medtem ko je bila asfaltna prevleka strošek Krajevne skupnosti. Za zadnji sloj oz. fini planum smo se dogovorili, da ga časti Občina Sevnica. Torej, cesta je bila na ta način s tem pokrita.
Najprej gre velika zahvala vsem članom Sveta KS, ki so podprli ta, za nas velik izziv in projekt. Hoteli smo urediti celotno traso in ne samo 350 metrov najbolj naseljenega dela vasi. S tem se je strošek povečal, a smo našli skupen jezik z vsemi udeleženci. Vaščani pa smo imeli še eno veliko željo. Na predlog Jožeta, smo sklicali "odgovorne" za glavno cesto Šentjanž–Cirnik. Radi bi imeli na tem ravnem delu ceste bolj pregleden teren in tudi dvignjen nivo ceste. Vsi smo bili mnenja, da bi bil ta poseg zelo koristen za varen promet. Ta projekt je financirala Občina Sevnica. Torej ena velika zahvala županu, da je stal za tem projektom. Gradbeni odbor je bil izvoljen na zboru vaščanov. Štirje člani in zapisnikar. Predsednik Mitja Vidmar, Zdravko Maren, Janez Debenc in Marko Kuhar člani, ter zapisnikar Milan Sotlar. Pripravili smo vse možne uporabne podatke (tudi s pomočjo občinskih strokovnjakov in predsednika KS). Pripravili smo pogodbe, določili višino prispevka za sanacijo ceste. Z vsemi pogodbami smo obiskali stranke in s podpisom so potrdile znesek, ki jim je bil določen. Sklenili smo tudi pogodbo z izvajalcem in točno določili potrebne posege na trasi. Odločili smo se za domačina Andreja in njegovo skupino.
Pred samim začetkom zemeljskih del smo imeli tri akcije. Posekali smo drevje ob trasi, ki je bilo v napoto pri izvedbi del. Udeležba vaščanov je bila pozitivna. Sodelovali in nadzirali smo delo na trasi in po potrebi prišli v pomoč. Upoštevali smo tako želje posameznikov kot strokovno obrazlago izvajalcev. Priliv financ je bil soliden, le pri treh strankah se je malo zataknilo, vendar z urgenco in opominjanjem se je večina dolžnikov pozitivno odzvala. Problem je nastal pri obračunu, kjer je stranka na koncu vasi poravnala samo polovico podpisanega in dogovorjenega zneska. Z aneksom k pogodbi z izvajalcem smo določili še dodaten propust čez cesto in še 60 m3 potrebnega gramoza. Za ta dodatek smo se odločili člani gradbenega odbora in ga tudi na predlog samoiniciativno poravnali. Znesek aneksa je bil 600 €, skupen strošek zemeljskih del in navoz gramoza pa 15.090 €. Vse to za 1.160 metrov dolgi odsek. Po končani izvedbi del, smo sami naredili še dve izboljšavi, dva propusta. Kar nekaj vaščanov je pomagalo pri tej akciji.
Komu vsem gredo zahvale? Največja zahvala vsem vaščanom Hinj, da so verjeli v gradbeni odbor in v cilj, ki smo si ga zastavili. Hvala vsem, ki ste v prostovoljnih akcijah sodelovali. Vsem gospodinjam za malice in pijačo. Tudi naključno mimoidoči so se obrnili in nam prinesli pijače. Zahvala gre tudi celotnemu gradbenemu odboru. Posebej hvala Zdravku, ki nas je kar malo preganjal, da ne bi zaspali. Hvala, Zdravko. Naslednji za pohvalit so "strici iz ozadja". Ne v slabšalnem pomenu, kot v politiki, ampak v zelo pozitivnem smislu. Brez njih ne bi bilo tega, kar danes dajemo v uporabo. Gospod župan, hvala za podporo pri akcijah in za finančna sredstva za izvedbo. Predsednik KS, hvala tebi za pomoč, za napotke, za usmerjanje. Prav tako hvala kompletni tvoji skupini članov Sveta KS. Brez njih danes ne bi bili tukaj. Andrej Prijatelj - izvajalec del. Andrej, hvala tebi in celotni tvoji ekipi za izvedbo in za dobronamerne predloge.
Milan Sotlar

temperatura

Šentjanž

Trenutna temperatura zraka v Šentjanžu

Birna vas

Trenutna temperatura zraka v Birni vasi pri Šentjanžu

Slika v živo

Šentjanž v živo

LOGO I FEEL SLOVENIA

 

logo TZS

 

Logo QRA

Lepote Šentjanža

cerkev_sv_nikolaja_v_budni_vasi.jpg

www.sentjanz.si

Copyright © 2020. Vse pravice pridržane.