Pišite nam

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime

Kategorija Članki

VISOKO BARJE – SVET ŠOTNIH MAHOV

Šotni mah nenehno raste na svojih odmrlih ostankih in se počasi dviguje nad raven okolice. Odtod ime visoka barja. Šotni mah zraste na leto povprečno centimeter, kar v desetih letih tvori centimeter šote. V šotišču ne poteka nastajanje humusa, pač…

GOZDNI ROB

V pretežnem delu slovenskega prostora je klimaksna razvojna stopnja gozd, kar pomeni, da bi brez človekovega vpliva gozd skoraj v celoti prekril našo državo. Robovi gozda in kmetijskih ali poselitvenih površin se srečujejo v gozdnem robu. Gozdni rob je del…

Rudarska tematska pot Tk pav

Rudarska tematska pot Tk pav je lahko krožna ali enosmerna. Povezuje dve krajevni skupnosti (Šentjanž, Krmelj) in dve osnovni šoli. Rdeča nit poti je premogovništvo v povezavi z ostalimi naravnimi in zgodovinskimi danostmi tega področja. Start je v Šentjanžu, na…

ZGODOVINA RUDNIKA ŠENTJANŽ – KRMELJ

Pred letom 1941 današnjega kraja Krmelj ni bilo na nobeni topografski karti Slovenije. Majhen zaselek je sodil pod vas ŠENTJANŽ, kjer sta bili tudi šola in občina. Danes pa Krmelj predstavlja eno izmed pomembnih središč na področju regionalne ureditve Mirnske…

Krekova pot

Pohod, ki ga organiziramo vsako tretjo soboto v maju, smo poimenovali – Po Krekovih stezicah. Tako izkazujemo čast našemu znanemu duhovniku, sociologu, pisatelju in časnikarju Janezu Evangelistu Kreku, ki ga je pot velikokrat prinesla v naš kraj, k prijatelju, takratnem…

Pot Milana Majcna

V času, ko Krajevna skupnost Šentjanž praznuje svoj krajevni praznik, se spominjamo  junaškega boja in upora domačina Milana Majcna in Jančija Mevžlja. Leta 2011, ko mineva 70 let junaškega boja, je Turistično društvo Šentjanž pot poimenovalo »Pot po poteh Milana…

Vasi vredne ogleda

Šentjanž Št. Janž, Šent Janž, Janeževa dolina (Johanistal), Sv. Janez v dolini ( Santcus Johannes in Vale), Dvor( Hoff) so imena s katerimi se je kraj predstavjal skozi zgodovinoIme kraja je povezano s čaščenjem sv. Janeza Krstnika, ki je zavetnik…

Kulturno zgodovinske znamenitosti

Sakralni objekti Župnija Šentjanž spada pod Trebanjsko dekanijo. Farna Cerkev sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu se prvič omenja leta 1526. Je triladijska stavba s ortogonalno sklenjenim prezbiterijem. Leta 1826 so cerkev povečali in temeljito predelali, tako da je zgubila mnoge…