Pišite nam

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime

ČISTILNA AKCIJA 2024 – KS Šentjanž

Tudi letos smo krajani KS Šentjanž čistili našo okolico in poskrbeli, da smo naravo vsaj malo očistili vse nesnage, ki so jo brezvestni posamezniki v zimskem času zmetali tam kamor ne spada. Kot tudi že lansko in predlansko leto, je Turistično društvo Šentjanž poskrbelo za obveščanje krajanov z letaki in razdelitev smeri čiščenja med svetnike sveta KS Šentjanž, nekatera društva in OŠ Milana Majcna Šentjanž. Le-ti so poskrbeli za čiščenje smeri, ki so jim bile dodeljene. Akcije se je udeležilo okrog 85 posameznikov in učenke, učenci ter učiteljice in učitelji naše šole. Nabrali smo približno 4700 litrov smeti, kar je manj kot preteklo leto. Tudi sicer smo opažali, da je bilo na posameznih relacijah odvrženih v okolje precej manj smeti, kar je seveda pohvalno. Še vedno pa opažamo, da je s smetmi najbolj obremenjena trasa Krmelj – Brunk, kjer se dnevno na delo prevaža največ mimovozečih, ki niso naši sokrajani. Na tej trasi so zadolženi za pobiranje smeti ob njej opažali celo več smeti kot pretekla leta, kar je zaskrbljujoče. Zaskrbljujoče je tudi, da je takoj po akciji spet ob cesti opaziti odvržene plastenke, pločevinke ipd. Tudi letos pa nismo mogli mimo divjih odlagališč, ki jih je po naši krajevni skupnosti še vedno preveč in skrbi nas, da nastajajo tudi nova. Kot smo razmišljali že lani, bi bila rešitev namestitev videonadzora, s katerim bi lahko storilce, ki jim kljub številnim opozorilom in možnostim, ki jih z odvozom ponuja Komunala Sevnica, ni mar kaj bodo odvrgli v naravo, prepoznali in sankcionirali. Najlepša zahvala in pohvala gre vsem, ki so se udeležili letošnje čistilne akcije, Turistične zvezi Občine Sevnica, ki je priskrbela vreče, ki smo jih razdelili med sokrajane ter Komunali Sevnica, ki nam je za en teden odstopila kontejner, ki je stal pri šoli in v katerega se je lahko smeti tudi odlagalo. Za zaključek pa še prisrčno in zabavno poročilo poročevalca s čistilne akcije, ki je bil del skupine, ki je čistila najbolj onesnaženo traso Krmelj – Videm: »Skladno s skupinsko odločitvijo smo izbrali lep dan, soboto, 30.3.2024. Začeli smo ob 9:00, končali ob 12:00. Sledila je pogostitev v prostorih Čebelarstva Skoporc. Iskrena hvala za kosilo! Pobrali smo smeti, ki jih je po naši laični oceni več kot preteklo leto. Zahvaljujemo se tudi neznani osebi, ki nam je izkazala zahvalo s tem, da je pustila v potoku lepo hladnega sixpacka laškega pira«.

Zapisala: Petra Majcen