Iskanje

Povabilo

Vse, ki organizirate dogodke ali ste na njih bili, vabimo k sodelovanju pri oblikovanju Šentjanž.si. Svoje prispevke in fotografije pošljete na jozkopuc66@gmail.com ali petri.majcen@siol.net in z veseljem jih bomo objavili. Hvala.

FB prijatelji

Otroški ArtEko 2018 - vabilo

ArtEko2018

 

Odločili smo se, da letos prvič pripravimo tabor za otroke. V okolju smo zaznali potrebo po druženju otrok in preživljanju počitnic v neokrnjeni naravi. Poleg tega smo pri svojem delu priča vse hujšim stiskam ljudi.  
Tabori so posebna oblika krepitve telesnega in duševnega zdravja, splošne fizične kondicije in dobrega počutja otrok. Namen izvajanja projekta je omogočanje otrokom aktivno udeležbo, sodelovanje v skupini, samostojnost, preživeti noč brez staršev, si poiskati nove prijatelje, kar je v spreminjajoči se družbi večji problem, kot smo si pripravljeni priznati. Projekt smo zasnovali z namenom, da otrokom pomagamo razvijati občutek ustvarjalnosti, sprejetosti, uspešnosti ter lastne vrednosti. Otrokom želimo omogočiti, da pridobijo čim več pozitivnih izkušenj, ki jim bodo v pomoč pri razvijanju lastne osebnosti. 
 Poudarek celotnega dogajanja bo predvsem na temi ekologije, ohranjanju našega planeta in nas samih. Otroci bodo ustvarjali iz odpadnega materiala. Inspiracijo za ustvarjanje bodo iskali v okoliški neokrnjeni naravi, na nepokošenih travnikih, pod krošnjami dreves, v neokrnjenem rastlinskem in živalskem bogastvu gozda. 
Spoznavali in družili se bodo v naravi in ob hrani, pridelani na izključno ekološki način.

Na tabor sprejmemo največ 10 otrok.

Cilji:

V projektu smo predvideli naslednje cilje:

• Krepitev otrokovega organizma in zdravja, ki zagotovi otrokom razvoj telesnih spretnosti in rekreacije ter navajanje na pozitivne navade.
• Razvijanje dobrih odnosov in ugodnega čustvenega vzdušja.
• Razvijanje občutka pripadnosti, sprejetosti, uspešnosti ter lastne vrednosti.
• Razvijanje humanosti, strpnosti in solidarnosti med mladimi.
• Razvijanje in krepitev medgeneracijskega sožitja.
• Ohranjanje kulturne in naravne dediščine.
• Razvijanje ustvarjalnosti in spretnosti: finomotorike, grafomotorike, prilagajanja, strpnosti, potrpljenja, spoštljivost …
• Cilj dogajanja je tudi približati likovno umetnost, literaturo, glasbo, ter jih usmeriti v ekološko razmišljanje in obnašanje pri vsakdanjih opravilih.
• Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
• Vzgoja za okoljsko odgovornost.
• Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov. 
• Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pikniki).
• Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).

 CELOTEN PROGRAM NAJDETE TUKAJ

 

temperatura

Šentjanž

Trenutna temperatura zraka v Šentjanžu

Birna vas

Trenutna temperatura zraka v Birni vasi pri Šentjanžu

Slika v živo

Šenthanž v živo

LOGO I FEEL SLOVENIA

 

logo TZS

 

Logo QRA

Lepote Šentjanža

spominsko_obelezje_v_murncah.jpg

www.sentjanz.si

Copyright © 2020. Vse pravice pridržane.