Iskanje

Povabilo

Vse, ki organizirate dogodke ali ste na njih bili, vabimo k sodelovanju pri oblikovanju Šentjanž.si. Svoje prispevke in fotografije pošljete na info@sentjanz.si ali petri.majcen@siol.net in z veseljem jih bomo objavili. Hvala.

FB prijatelji

PC020135
PC020135
KUD Budna vas se predstavi

Prvi večer veselega decembra se je v kulturni dvorani Šentjanž s kulturno prireditvijo predstavilo Kulturno umetniško društvo Budna vas. Po pozdravu povezovalke Veronike Sigmund je predsednica Magda Sigmund na kratko predstavila društvo. Trenutno je včlanjenih štiriindvajset članic in članov, ki delujejo v treh sekcijah: sekcija Ljudske pevke Solzice, likovna sekcija ART lipa in kulturno umetniška sekcija KUS. Prvo leto delovanja je bilo zelo pestro, saj je društvo pripravilo kar pet delavnic, koncert ljudskih pesmi,  tri razstave in dva kulturna dogodka. Sodelovali pa so tudi na prireditvah drugih društev v občini in drugod po Sloveniji.

Predsednica se je zahvalila vsem članom za članstvo in delovanje v društvu in za oblikovanje programov in vsem obiskovalcem prireditev za moralno podporo. Za pomoč pri delovanju pa se je zahvalila tudi občini Sevnica in njenemu županu Srečku Ocvirku,občini Radeče in njeni županji Rafaeli Pintarič, krajevni skupnosti Šentjanž, krajevni skupnosti Vrhovo, podjetjem ARMAT iz Šentjanža, SAVA  AVTU iz Boštanja, Lisapu iz Šentjanža, osnovni šoli Šentjanž, TD Šentjanž, PGD Šentjanž, AKŽ Budna vas, JSKD izpostava Sevnica, KŠTM Sevnica, župniku župnije Radeče Miru Berglju, družini Skoporc- Zavrl iz Brunka, družini Musar iz Šentjanža, zakoncema Bregar iz Hinjc pri Krmelju, gospodu Janezu Repovž, gospodu Janezu Levstiku iz ČD Sevnica, gostilni Repovž in predstavnikom medijev: Posavski obzornik, Dolenjski list, Grajske novice, Šentjanški glas, Šentjanž.si, Družine in Vaš kanal.

Poudarila je, da bo društvo še naprej delovalo na področju ljubiteljske kulture in umetnosti.

V imenu občine Sevnica se je prireditve udeležil podžupan Janez Kukec, v imenu krajevne skupnosti Šentjanž pa njen predsednik Boštjan Krmelj. Oba sta pozdravila in pohvalila delovanje mladega društva, ki združuje različne generacije in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture na podeželju. Izrazila sta željo, da bi društvo še naprej uspešno delovalo.

V kulturnem programu so se s prepevanjem ljudskih pesmi predstavile Ljudske pevke Solzice, ki bodo kmalu beležile petnajsto obletnico delovanja. Še naprej bodo s prepevanjem ohranjale in posredovale naprej ljudsko pesem, je zatrdila predstavnica Marta Pelko.

 Likovna sekcija ART lipa je na ogled postavila dela članov, ki so vse leto ustvarjali pod vodstvom Elene Sigmund. Kako so to počeli in kaj načrtujejo za naprej nam je pojasnila vodja Elena.

V kulturno umetniški sekciji se združujejo člani, ki ohranjajo veščine in spretnosti rok, ki smo jih podedovali od svojih prednikov, ustvarjajo poezijo in vse to skušajo podajati drugim. Po besedah predstavnice Mojce Musar bo tako še naprej. To so potrdili z recitacijami najmlajši člani društva Matija, Neža in Aleksandra in ustvarjalke poezije Marija, Eva in Marjetka, ki so nam predstavile svojo poezijo.

Elena in Franci Sigmund sta pripravila kratko diaprojekcijo utrinkov delovanja društva. Trije obiskovalci večera pa so domov odnesli simbolično nagrado. 

Čisto za konec je bilo prihranjeno presenečenje ob prvi obletnici delovanja društva. Veliko torto iz straniščnega papirja, ki jo je naredila članica Marija Oven, so na oder pripeljali najmlajši člani in družno smo upihnili prvo svečko.

Po končanem kulturnem programu smo si ogledali razstavo likovnih del in se zadržali v prijetnem druženju.

Za Kulturno umetniško društvo Budna vas zapisala

Magda Sigmund, predsednica

 

 

temperatura

Šentjanž

Trenutna temperatura zraka v Šentjanžu

Birna vas

Trenutna temperatura zraka v Birni vasi pri Šentjanžu

Slika v živo

Šentjanž v živo

LOGO I FEEL SLOVENIA

 

logo TZS

 

Logo QRA

Lepote Šentjanža

cerkev_na_leskovcu.jpg

www.sentjanz.si

Copyright © 2020. Vse pravice pridržane.